Цена административних и техничких услуга:  


Одлука Надзорног одбора о попусту од 5%: