Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs


Пријава квара и рекламације можете извршити на телефоне 036/611-042 и 036/611-051.