Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – Пројекат за грађевинску дозволу за магистрални цевовод резервоара "Дуге" - ПК "Трешња".

Предмет набавке: Набавка услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:  


Конкурсна документација:  


Позив за подношење понуда:  


Одлука о избору најповољније понуде:


Обавештење о закљученом уговору


Рок за достављање понуда: 06.09.2017. год. до 12:00 часова
Датум отварања понуда: 06.09.2017. год. у 13:00 часова