Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – Набавка и одржавање софтвера за рачуноводство фирме.

Предмет набавке: Набавка услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности


Документа
:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  


Рок за достављање понуда: 05.04.2018. год. до 10:00 часова
Датум отварања понуда: 05.04.2018. год. у 12:00 часова