Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуга – Технички пријем бране и акулулације "Селиште" на Гочу.

Предмет набавке: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о обустави поступка јавне набавке:  


Обавештење о обустави поступка јавне набавке:  


Рок за достављање понуда: 16.12.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 16.12.2019. год. у 13:00 часова