Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуга – Пројекат реконструкције канализационе мреже у Врњачкој Бањи.

Предмет набавке
: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Питања и одговори:  


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 2:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 3:  Рок за достављање понуда
: 27.05.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 27.05.2020. год. у 13:00 часова