Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуге – Вршење услуге физичко техничко обезбеђење, мониторинг алармног система, видео мониторинг, одржавање система видео надзора

Предмет набавке
: Услуге
Врста поступка: Отворени поступак

Документа:

   Јавни позив

   Конкурсна документација


Рок за достављање понуда: 01.06.2021. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 01.06.2021. год. у 12:00 часова