Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуга – Главни дистрибутивни цевовод друге висинске зоне "Врњачка Бања Исток".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:


Обавештење о закљученом уговору:


Рок за достављање понуда: 25.12.2019. год. до 10:00 часова

Датум отварања понуда: 25.12.2019. год. у 10:30 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуге – санација постројења за пречишћавање воде.

Предмет набавке: Услуге
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 1:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 2:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 3:  


Рок за достављање понуда: 23.12.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 23.12.2019. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – рачунарска опрема.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:


Обавештење о закљученом уговору:


Рок за достављање понуда: 19.12.2019. год. до 10:00 часова

Датум отварања понуда: 19.12.2019. год. у 10:30 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуга – Технички пријем бране и акулулације "Селиште" на Гочу.

Предмет набавке: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о обустави поступка јавне набавке:  


Обавештење о обустави поступка јавне набавке:  


Рок за достављање понуда: 16.12.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 16.12.2019. год. у 13:00 часова

Страна 3 од 12