Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Директор:
Директор Драгослав Благојевић, рођен је у Врњачкој Бањи 1956. године где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Грађевинском факултету, Универзитета у Београду. Запослен је у ЈКП "Бели Извор" Врњачка Бања од 1987. године, где је између осталог обављао послове директора сектора водовода и канализације, као и генералног директора дуги низ година. Именован је за в.д. директора ЈП "Белимарковац" од оснивања.

Извршни директор финансија:
Радосија Стефановић рођена је 1967. године у Крушевцу. По занимању је дипломирани економиста. Економски факултет завршила је у Суботици. Радила је у фабрици намештаја Шипад Србобран, а од 1998. године запослена у ЈП "Бели Извор", најпре на пословима обрачуна, евиденције и контроле пореза, а од 2005. године обавља послове шефа рачуноводства. Од 2012. године обавља послове директора општих и финансијских послова. У ЈП "Белимарковац" Врњачка Бања од 2017. године ради на пословима извршног директора финансија.

Извршни директор водоснабдевања:
Лидија Бербер рођена је 1970. године у Врњачкој Бањи.
Образовање:

  • 2015. - специјалиста струковни санитарно - еколошки инжењер (Високо здравствена школа струковних студија Београд)
  • 2011. - струковно санитарно еколошки инжењер (Високо здравствена школа струковних студија Београд)
  • 1992. - виши санитарни техничар (Виша медицинска школа у Београду)

Положен стручни испит.
Радно искуство:
Од 1992. године запослена у ЈКП "Бели Извор" Врњачка Бања, у коме обавља послове шефа службе за производњу и контролу исправности воде.

Извршни директор плана и развоја:
Маријана Станојчић је рођена 1975. године у Врњачкој Бањи, мастер инжењер технологије хемијског и биохемијског инжерства.

  • Од 2001. до 2003. године радила у СИМКО на пословима шефа продаје. У ЈП „Бели извор“ запослена од 2003. године на пословима референта технолога,
  • од 2013.године шеф техничке службе водовода и канализације,
  • од 2016. године директора сектора водовода и канализације.

Чланови надзорног одбора:
председник, Зоран Малићанин је рођен 1947. године, дипломирани правник у пензији, у периоду од 1981. године до 1987. године био директор ЈКП "Бели Извор", од 1982. године до 1985 године био председник регионалног одбора синдиката стамбено-комуналне привреде за Рашки округ и члан републичког одбора синдиката стамбено-комуналне привреде, обављао послове руководиоца правне службе у Специјалној болници «Меркур».
члан, Мирјана Зарић је рођена 1955. године у Врњачкој Бањи. Економски факултет у Београду је завршила 1978. године. Од 1979. до 1990. године радила је у органима Општине Врњачка Бања на пословима буџета, а од 1990. до 2013. године у ЈП "Бели Извор" Врњачка Бања на пословима финансија. Од 2014. године је у пензији.
члан, Гордана Кнежевић, је рођена 1985. године, дипломирани правник. Завршила проправнички стаж у адвокатској канцеларији, волонтирала у ЈП "Бели извор", радила у ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", запослена у ЈП "Белимарковац" Врњачка Бања.